BEMUTATKOZÁS

Gyülekezetünknek a Debreceni Önkormányzattal és annak Vezetőségével való jó kapcsolata eredményezte azt, hogy a korábban bezárt Bánki Iskola épületét 2010. év végén használatba vehette közösségünk, szociális intézmények működtetése céljára. Tehetségünkhöz mérten megtörtént az épületek szükséges fejlesztése, ami lehetővé tette azt, hogy gyülekezetünk a szükséges működési engedélyeket beszerezze. Azóta intézményünk folyamatosan fejlődik.

Az ellátottak egyre szélesedő köre, egyre szívesebben vesz részt az itt zajló programokon, amelyeket a dolgozók elhivatott köre lelkesen és odaadóan szervez. A szociális szolgáltatás igen magas színvonalát is felülmúlja ezen a helyen az Istentől való elhivatottság, ugyanakkor a Tőle való lehajló szeretet, és emberi törődés gyakorlása. Az intézmény szakmaiságát a magasan képzett, kiváló szervezői tehetséggel megáldott Vezetők folyamatos felügyelete, szeretetteljes jelenléte, és precíz irányítása garantálja.

Nappali ellátások

ÉLIM Református Szolgáltató Központ Idősek Klubja kulturális foglalkozási és szórakozási lehetőségekkel megnyugtató, feltöltődésre alkalmas festői környezetbe várja azon időskorú személyeket, akik szeretnék szabadidejüket hasznosan eltölteni.

Családi bölcsőde

Intézményünk, 4 egymás mellett működő Családi Napközit foglal magába. Bibliából vett neveik: Dávid lovag, Jonatán, Benjámin apród és József. Valamennyi Családi Napközinkbe, 5-5 gyermeket tudunk fogadni, 12 hónapos kortól 14 éves korig.

Tanyagondnoki szolgálat

A Szolgáltató Központ tanyagondnoki szolgálatai lehetőséget biztosítnak arra, hogy Debrecen Bánk településrészen lakók közvetlenül hozzájussanak az alapszolgáltatásokhoz. Részt vesz az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában.

Szociális étkeztetés

Az ÉLIM Református Szolgáltató Központ szociális étkeztetés keretében 300 fő rászorult részre biztosít napi egyszeri meleg ételt, nem csak Debrecen Bánk település részben, hanem a Kerekestelepi városrészben is. A meleg ételt külső szolgáltatók biztosítják, míg az ételt házhoz szállítjuk.

ELÉRHETŐSÉGEK

Gyülekezeti Postacím:

4002 Debrecen, Külső Diószegi u. 176.

Lelkipásztor:
Buzás Dénes
+36-70/337-3733

Bánki templom:
4079 Debrecen-Bánk, Bükk u. 15.

Gyülekezeti Számlaszám:

CIB Bank 11100609-19851330-36000001 (Adományaikat köszönjük!)