LEGFRISSEBB HÍREK

Napos csibéket kaptak ellátottaink

Istennek hála és dicsőség és köszönet Buzás Dénes lelkipásztorunknak és a Szőllősi Keltetőnek, hogy megajándékozhattunk megközelítőleg 100 családot, ellátottainkat összesen 1200 db kiscsibével.

Dr Pósán László látogatása Bánkon

Új óvodaépület és iskolai kápolna fog épülni a Bánki Református Gyülekezetnél. Ezeket a fejlesztési terveket ismertette Buzás Dénes lelkipásztor és az intézmény vezetősége Dr Pósán László képviselő úrral.

Új emlékmű átadása

Elkészült a Debrecen Bánki Gyülekezet új emlékműve, mely emléket állít a Pozsonyi Csata, az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc, valamint az 1956-os Forradalom Hőseinek.

INTÉZMÉNYEINK

Gyülekezet

A Debrecen – Bánki Református Egyházközség Bánk 1500 lelkes településén végzi a maga szolgálatát, ami Debrecentől 7 Km-re található Létavértes irányában. Gyülekezetünknek egy alig 20 éves temploma is van a településen, ami most már 200 főt is képes egyszerre befogadni. De a lakosság lelki igényének megfelelően ennél sokkal régebb óta vannak rendszeres istentiszteletek tartva.

Intézmény

Gyülekezetünknek a Debreceni Önkormányzattal és annak Vezetőségével való jó kapcsolata eredményezte azt, hogy a korábban bezárt Bánki Iskola épületét 2010. év végén használatba vehette közösségünk, szociális intézmények működtetése céljára. Az ellátottak egyre szélesedő köre, egyre szívesebben vesz részt az itt zajló programokon. Folyamatosan fejleszjük az épületeket.

Bölcsőde, Óvoda

Óvodánk Debrecen-Bánk erdős részén található. 2013-ban alapította a Debrecen-Bánki Református Egyházközség, melyet a Református Egyház üzemeltet. Keresztyén pedagógiánk alapelvein keresztül olyan óvoda vagyunk, amelyben legfontosabb értékként jelenik meg a keresztyén hit, szeretet, elkötelezettség, megbízhatóság és az igényes, minőségi munkára való törekvés. 

Általános iskola

 A Bánki Erdő szívében elhelyezkedő erdei iskolában 1-6 osztályban felmenő rendszerben, 20-22 fős osztályokban tanulnak a gyermekek. Értékeink között a keresztény szemlélet mellett a környezettudatosság játszik fontos szerepet. Az órarendbe épített lovaglás és anyanyelvi szintű idegen nyelvoktatás folyik. A gyermekeket Debrecenből ingyenesen igénybe vehető iskolabusz szállítja.

FOLYÓIRATUNK

Békesség 2021/2

Békesség 2021/1

Békesség 2020/4

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

ELÉRHETŐSÉGEK

Gyülekezeti Postacím:

4079 Debrecen-Bánk,
Külsődiószegi út. 176.

 

Lelkipásztor:

Buzás Dénes
+36-70/337-3733
bankirefegyhaz@gmail.com

 

Gyülekezeti gondnok:

Csuri Istvánné
+36-20/265-4248


Gyülekezeti Számlaszám:
CIB Bank 11100609-19851330-36000001
Intézményi Postacím:

4079 Debrecen-Bánk,
Külsődiószegi út. 176.


Intézményvezető:
Takács-Sárkány Ildikó
+36-20/230-3238

Református Családi Bölcsőde:
Vezető: Tóth Edina
+36-20/252-6065

Református Óvoda:
Igazgató: Bakóczy Andrásné
bankiovoda@gmail.com
+36-20/314-0510

Református Általános Iskola:
Iskolaigazgató: Tóth István
+36-70/293-1834

ALKALMAINK

Ünnepi Istentisztelet
 • Időpont: Vasárnap reggel 9:00 óra
 • Helyszín: Bánki Templom
Bűnbánati Istentisztelet
 • Időpont: Úrvacsorás Istentisztelet hetében csütörtök délután 16:00 óra
 • Helyszín: Bánki Templom
Ifjúsági Bibliaóra
 • Időpont: Péntek 14.00 óra
 • Helyszín: Debrecen- Bánki Református Általános Iskola felső szintje
Intézményi Bibliaóra
 • Időpont: Minden kedd délelőtt 10:00
  Minden hónap első hétfőjén délután 14:00
 • Helyszín: Bánki Iskola
Munkatársi Bibliaóra
 • Minden hónap első hétfőjén délután 14:00
 • Helyszín: Nappali Ellátás főépülete
Úrvacsorás Istentiszteletek évente nyolc alkalommal Bánki Templomban
 • Böjt
 • Húsvét
 • Pünkösd
 • Újkenyér
 • Újbor
 • Reformáció
 • Advent első vasárnap
 • Karácsony

PÁLYÁZATOK

Projekt megnevezése:
Debrecen Bánki Református Egyházközség épületeinek enrgetikai fejlesztése
Alintézkedés:
KEOP 4.10.0/E/12 Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban
Megítélt támogatás:
44 553 000 Ft

Kedvezményezett neve: Debrecen-Bánki Református Egyházközség

Projekt címe: “Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett” (Lk.19,10)

Projektazonosító szám:  EFOP-1.3.7-17-2017-00080

Támogatás összege: 50 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.12.31

Pályázatunk megvalósításával szeretnénk közösségünkben törekedni a társadalmi együttélés javítására, ennek megfelelően szemléletformálást és
társadalmi érzékenyítést elősegítő programokat szervezünk. Az egyházak kiemelkedő feladata a hátrányos helyzetű egyének és csoportok
hátránykompenzációs tevékenysége, aminek teljesítéséhez rendkívüli mértékben hozzájárul az Európai Uniós támogatás. Feladatunk a projekt célcsoportjának önérvényesítő és önszervezési képességének növelése, ezzel párhuzamosan a célcsoport számára prevenciós szolgáltatások nyújtása. A projekt megvalósítási szakaszát követő munkánkat úgyszintén e támogatás segítségével, szolgáltatás és vezetésfejlesztés keretében tudjuk magasabb színvonalra emelni.