BEMUTATKOZÁS

Debrecen-Bánki Református Egyházközség életéről 1324-től kezdve már sok oklevél maradt fent, amelyekben „Bánkegyház”-ként nevezik meg, a pápai tizedjegyzéket is említik és azt is, hogy 1352-ben tizenhat lakott portája volt. 1703-ban még álltak régi templomának falai. Fennmaradt, hogy 1921-ben az erdőségben, a bánki iskolában tartották meg a református istentiszteleteket, majd az új templom építése 1992-1995 között ment végbe Rácz István mérnök tervezése alapján. 120 férőhelyes a templom, amelybe új 130 kg-os harangot is öntetett a gyülekezet, a munkát Sass László aranykoszorús harangöntő mester és fia végezte.

A 115 egyháztagot számláló gyülekezet vezető testülete a 4 tagú presbitérium élén a lelkész és a gondnok. A gyülekezet élete nagy részben összefonódott a Debrecen-Kerekestelepi Református Egyházközség életével, mivel ugyanaz a lelkész végzi a szolgálatokat. A vasárnapi istentiszteleten túl, esti imaóra és ifjúsági bibliaóra alkalmaiba kapcsolódhatnak be a hívek, de ezeken kívül még számos lehetőséget kínál hitéleti fejlődésben, kultúrában, kikapcsolódásban. Mivel a gyülekezet szervesen betagolódik a kerekestelepi gyülekezet életébe, így aktív résztvevői a testvér-gyülekezeti kapcsolatnak, amely 2005-ben jött létre a Bihar hegység lábánál található Belényesi Református Gyülekezettel. Különböző előadások szervezésére is nagy gondot fordít, amelyet évente többször is megrendezésre kerülnek különböző témában és más-más szakterületről érkező előadók osztják meg tapasztalataikat, hasznos tanácsaikat a gyülekezeti tagokkal. Ugyancsak gyakorta kirándulások is szerveződnek, amelyek mindig gazdagok a látnivalók terén is, történelmileg híres és jelentős helyeket ismerhetnek meg a résztvevők. A kirándulások között megemlítendő az évenként megrendezésre kerülő ifjúsági tábor, tudva azt, hogy ők a jövő gyülekezete nagyon nagy figyelem szegeződik rájuk. Gyülekezeti újság is színesíti a közösség életét, a Békesség néven ismert újság évente 4 alkalommal, több mint 600 példányban jelenik meg.

A gyülekezetben intézményes diakónia működik, úgymint Idősek, Szenvedélybetegek és Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása. Nagyon fontos szerepe van a gyülekezeti diakóniának, mivel sok embernek biztosít heti több alkalommal lelki táplálékot, kulturális programokat, a hideg időkben meleg, barátságos környezetet, tisztálkodási lehetőséget, naponta meleg étkezést és házi segítségnyújtás. Az egyik legfontosabb gyülekezetépítési feladat a családlátogatás, amely nagyon jól működik a gyülekezetben. Születésnapok, névnapok során nagy körültekintéssel köszöntik fel egymást és ez nagyban elősegíti azt, hogy a bánki gyülekezet egy végtelenül békés és családias közösség, amelyben valóban megmutatkozik Isten szeretete és kegyelme.

Buzás Dénes – lelkész

Elérhetőség: 4002 Debrecen, Külső Diószegi u. 176.
Tel.: +3652/890-307; +3670/3373733
E-mail: bankirefegyhaz@gmail.com
Honlap: www.bankigyulekezet.hu
Számlaszám: CIB Bank 11100609-19851330-36000001 (Adományaikat köszönjük!)

TELEPÜLÉSÜNKRŐL

Bánk településrész Debrecen közigazgatási területén, a város dél-keleti peremén terül el, 9 km-re Debrecen határától, a Kerekes-teleptől 12 km-re.

Debrecen városban a 17-18. században a szálláskertes-ólaskertes településforma volt jellemző. A hosszan elnyúló telkek hátsó részén, túl a gazdasági udvaron, dúsan termő szőlők és gyümölcskertek voltak a 18. század végétől kezdve. A lakosság növekedésével egyre kisebb területre szorultak vissza a kertek, és az újabb utcák nyitásával lassan beépültek, ez arra késztette a várost, hogy az a város árkán túl létesítsen megfelelő területet a szőlők, gyümölcsösök és veteményesek számára. Így alakultak ki a várost övező kertségek. Nemcsak gazdasági hasznot hoztak, hanem a város levegőjét is tisztították. A 20. század elejére a „kertségek”, mint Csapókert, Homokkert teljesen beépültek, és ma már belterületnek számítanak. A szocialista korszak másik jellegzetessége a hobbykert, és annak művelése volt. Debrecen határában rengeteg hobbykertet alakítottak ki. Nyaralási céllal egyszerű ingatlanokat építettek, melyeket a későbbiekben téliesítettek, és tulajdonosaik vagy eladtak, vagy a költségessé váló bérházi ingatlanból oda költöztek.

Jelenleg Debrecent továbbra is körbeveszik kertségek (Bizcó István-kert, Bayk András-kert, Bánk, Nagycsere, Bocskaikert), melyeket lassan belterületnek lehet tekinteni. A területek településszerkezete sajátságos, apró utcák, kacskaringós keskeny földutak alakultak ki. A település rész központi részét jelenleg 8 nagyobb utca mesterségesen kialakított rács szerkezete adja, ahol egyre több fiatal és középkorú család lakik. A családok egy része Debrecen városból kiköltöző lakó, akik az alacsonyabb telekárak miatt tudnak ingatlant vásárolni. A településrész jellege nem tipikus tanyai jelleg, önálló önkormányzatisággal nem rendelkezik, centralizált településszerkezete segítséget ad a szolgáltatások kialakításához.

A településrészen döntő többségben nehéz szociális helyzetben élő emberek élnek. Számukra fontos támogatást jelent az ügyeik intézése, a kórházi kezelések, a postai szolgáltatások, a bevásárlás, a ház körüli teendők, a közlekedés vonatkozásában történő segítségnyújtás. A bánki településrész belterületén 1300 fő, ellátását biztosítja a négy szolgálat.

A vidéki emberekre jellemzően az ellátottak visszahúzódóak, sok munka, és szeretetteljes gondoskodással nyílnak meg a segítő felé, és fordulnak hozzá bizalommal. Nehéz anyagi körülmények között, alacsony nyugdíjból, és kevés jövedelemből kell megélnie a legtöbb ellátottunknak, sok esetben a meleg étel előteremtése is problémát okoz.

Jellemzően a településrészen élő fiatalok, minden eszközt megragadnak, hogy Debrecenben tudjanak új, reménytelibb életet kezdeni, így az idősek, vagy még aktív korú de gondoskodásra szorulók természetes segítő háttere elköltözik, a gyerekeik, szeretteik messze kerülnek, a távolság miatt nem tudják igényeit, szükségleteit, a gondoskodást megadni számukra.

PRESBITÉRIUM

Gondnok: Csuri Istvánné

Lelkipásztor: Buzás Dénes

Presbiterek:

 • Dr. Csige Sándor Zoltán
 • Csuri Istvánné
 • Takács Bertold
 • Nagy Sándor
 • Ádám Istvánné
 • Hatvani István
 • Zöld Istvánné
 • Révész Mátyásné

Pótpresbiterek:

 • Málnásné Antal Katalin
 • Szabó Ilona Judit
 • Kovács Orsolya
 • Szemán Imréné

ELÉRHETŐSÉGEK

Gyülekezeti Postacím:
4002 Debrecen, Külső Diószegi út 176.

Lelkipásztor:
Buzás Dénes
+36-70/337-3733

Bánki templom:
4079 Debrecen-Bánk, Bükk u. 15.

Gyülekezeti Számlaszám:

CIB Bank 11100609-19851330-36000001 (Adományaikat köszönjük!)

ALKALMAINK

Ünnepi Istentisztelet
 • Időpont: Vasárnap reggel 9:00 óra
 • Helyszín: Bánki Templom
Bűnbánati Istentisztelet
 • Időpont: Úrvacsorás Istentisztelet hetében csütörtök délután 16:00 óra
 • Helyszín: Bánki Templom
Ifjúsági Bibliaóra
 • Időpont: Péntek 14.00 óra
 • Helyszín: Debrecen-Bánki Református Általános Iskola feslő szintje
Intézményi Bibliaóra
 • Időpont: Minden kedd délelőtt 10:00
 • Helyszín: Bánki Iskola
  dicsőítő kör: csütörtök 10 órától
Úrvacsorás Istentiszteletek évente nyolc alkalommal Bánki Templomban
 • Böjt
 • Húsvét
 • Pünkösd
 • Újkenyér
 • Újbor
 • Reformáció
 • Advent első vasárnap
 • Karácsony
 • Nagycsütörtök