BEMUTATKOZÁS

2012-ben hozta létre a Debrecen-Bánki Református Egyházközség a Bölcsődét. Először Családi Napköziként az óvoda épületében, majd 2015 szeptemberétől a jelenlegi épületben.

Ellátási területünk egész Hajdú-Bihar megyére kiterjed. A nevelési-gondozási tevékenységet 4-en látják el délelőtt-délutános műszakban. 20 férőhellyel rendelkezünk. A szakmai programunk szerint 1-3 éves korú gyermekeket fogadunk. A gyermekek számára kiscsoportokban biztosítjuk a családias ellátást. A bölcsőde környezetében több olyan intézmény, munkahely van, ahol édesanyák dolgoznak. Ők gyermekük napközbeni elhelyezésére előnyösnek tartják a családi bölcsődét, hiszen területileg a munkahelyükhöz közel van.
A környéken élő családok számára nagy segítséget jelent, ha helyben, a településen meg tudják oldani a gyermekek felügyeletét.

A református egyház és az itt élő emberek is úgy gondolják, hogy a gyermek drága kincs, és egyben a jövőnk záloga. Igyekszünk egyre több gyerekeknek szóló programot szervezni és olyan családbarát rendezvényeket kialakítani, amelyek segítséget nyújtanak a gyerekeiket nevelőknek. Élményekben gazdag gyermekkort kell teremteni számukra, amely során a gyermek nem csak kikapcsolódik, hanem értékekkel és gondolatokkal gazdagodik.

Célunk nemcsak a gyermekek napközbeni ellátása és felügyelete, hanem a keresztyén elveken nyugvó nevelés biztosítása is.
Fontosnak tartjuk továbbá, hogy megismerkedjenek a gyermekek más generációkkal, tudjanak kapcsolatot teremteni nem csak a többi gyermekkel, hanem az idősebbekkel is. Sok család nem él, vagy nem élhet együtt a nagyszülőkkel, így tőlük nem ismerhetik meg a hagyományos kulturális értékeket. Hagyományőrző programokon keresztül az idősekkel való kapcsolatkialakítását is megtanulják.
További célunk a gyermekek aktív életre és a sportra nevelése, hogy megtapasztalják a mozgással kapcsolatos örömöket.

Feladatunk a gyermekek személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása kiscsoportos foglalkozások keretei között.
A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. Szem előtt tartva a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét.

A bölcsődei nevelést a játékra alapozzuk, amely segíti a gyerekeket a világ megismerésére és befogadására, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődését.

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény családbarát szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

 

 

  Gondozónőink

  Vargáné Tóth Andrea

  Debrecenben születtem 1977.05.27-én itt is élek férjemmel és három kislányommal. Az ÉLIM Református Szolgáltató Központnál 2018 januártól dolgozom, a családi bölcsödében 2019 októberétől. Az apró gyermekek mindig feltöltenek, elfeledtetik a sokszor nehzéségekkel teli hétköznapok gondjait. Úgy érzem Isten erre az útra küldött, hazataláltam. Munkámat szeretettel és hállával végzem, amit sokszor nem is érzek munkának.

  Szabó Ilona Judit

  1974. Január 6-án születtem Debrecenben. Bánkon lakom, általános iskolába
  is ide jártam. Kötődésem a gyermekekhez már nagyon régen kialakult bennem. A középiskola elvégzése után 12. évig a debreceni Reménysugár
  Gyermekotthonban állami gondozásban élő gyermekeket gondoztam.
  2010. Decemberétől a Debrecen- Bánki Elim Református Szolgáltató Központban tevékenykedem.
  4. évig a Nappali Ellátásban. Jelenleg pedig 5
  éve a Református Bölcsődében dolgozom Bölcsődei gondozóként.
  A gyermeki lélek tisztasága, nyitottsága, fogékonysága a jóra ambicionált, hogy minél több szeretetet adjak nekik és a magam részéről megtegyek mindent, hogy a jóra tanítsam őket.

  Tóth Edina

  2013-2016-ig szereztem óvodapedagógusi diplomámat Hajdúböszörményben a
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési karán.
  4 évig a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi óvodában dolgoztam.
  2017 novemberében kértek fel a Debrecen-Bánki Református Bölcsőde koordinálására.
  A bölcsődei nevelést a játékra alapozzuk, amely segíti a gyerekeket a világ
  megismerésére és befogadására, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a
  szociális fejlődést.

  Szemán Erzsébet

  Debrecenben születtem 1978.05.06-án,itt is élek. Két nagykorú gyermekem van. 2éve dolgozom a Családi Bölcsődében, mint bölcsödei gondozó. Öröm,hogy itt dolgozhatok.
  „A gyermek nem tulajdon!Megtiszteltetés,hogy ránk bizta magát,hogy bevezessük a világba. Szeretetük önzetlen és örök!!”

  Tóth Ildikó

  1969. 05. 31-én születtem Debrecenben; jelenleg is ebben a városban élek. 2 és fél éve dolgozom a Családi Bölcsődében, mint bölcsödei gondozó. Sok örömmel tölt el a munkám, mert nagyon szeretem a gyermekeket. Jó látni a kis tiszta lelküket, felfedezni és formálni személyiségüket. A velük való foglalkozás minden nap boldogsággal tölt el.

  „A gyerek az öröm, a reménység …; az egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés, ígéret és gyönyörűség.”
  /Gárdonyi Géza/