Gyülekezeti Postacím:
4030 Debrecen, Kerekes Ferenc u. 18.

Intézményi Postacím:
4079 Debrecen-Bánk,
Külsődiószegi út. 176.

Intézményvezető:
Takács Sárkány Ildikó
+36-20/230-3238

Református Általános Iskola:
Iskolaigazgató:
Tóth István
bankirefiskola@gmail.com

Református Óvoda:
Igazgató:
Bakóczy Andrásné
+36-20/314-0510

Református Családi Bölcsőde:
Vezető:
Tóth Edina
+36-20/252-6065

Gyülekezeti Gondnok:
Csuri Istvánné
+36-20/265-4248

Lelkipásztor:
Buzás Dénes
+36-70/337-3733

Gyülekezeti Számlaszám:
CIB Bank 11100609-19851330-36000001
gyülekezet
A Debrecen - Bánki Református Egyházközség Bánk 1500 lelkes településén végzi a maga szolgálatát, ami Debrecentől 7 Km-re található Létavértes irányában. A település könnyen megközelíthető, és mesés környezetben helyezkedik el, hiszen innen nem messze vannak a Fancsikai tavak, a Vekeri tó, az Arborétum, a régi Templomrom, aztán a Panoráma út legszebb szakaszai, és még sok egyéb látnivaló. Gyülekezetünknek egy alig 20 éves temploma is van a településen, ami most már 200 főt is képes egyszerre befogadni. De a lakosság lelki igényének megfelelően ennél sokkal régebb óta vannak rendszeres istentiszteletek tartva. A vasárnapi istentiszteleten túl, esti imaóra és ifjúsági bibliaóra alkalmaiba kapcsolódhatnak be a hívek, de ezeken kívül még számos lehetőséget kínál hitéleti fejlődésben, kultúrában, kikapcsolódásban. Gyülekezetünk szociális intézményeket is működtet, nappali ellátásokat, családi napközit, tanyagondnoki szolgálatot, és szociális étkeztetést is.
intézmény / élim
Gyülekezetünknek a Debreceni Önkormányzattal és annak Vezetőségével való jó kapcsolata eredményezte azt, hogy a korábban bezárt Bánki Iskola épületét 2010. év végén használatba vehette közösségünk, szociális intézmények működtetése céljára. Tehetségünkhöz mérten megtörtént az épületek szükséges fejlesztése, ami lehetővé tette azt, hogy gyülekezetünk a szükséges működési engedélyeket beszerezze. Azóta intézményünk folyamatosan fejlődik. Az ellátottak egyre szélesedő köre, egyre szívesebben vesz részt az itt zajló programokon, amelyeket a dolgozók elhivatott köre lelkesen és odaadóan szervez. A szociális szolgáltatás igen magas színvonalát is felülmúlja ezen a helyen az Istentől való elhivatottság, ugyanakkor a Tőle való lehajló szeretet, és emberi törődés gyakorlása. Az intézmény szakmaiságát a magasan képzett, kiváló szervezői tehetséggel megáldott Vezetők folyamatos felügyelete, szeretetteljes jelenléte, és precíz irányítása garantálja.
óvoda
Óvodánk Debrecen-Bánk erdős részén található. 2013-ban alapította a Debrecen-Bánki Református Egyházközség, melyet a Református Egyház üzemeltet. Keresztyén pedagógiánk alapelvein keresztül olyan óvoda vagyunk, amelyben legfontosabb értékként jelenik meg a keresztyén hit, szeretet, elkötelezettség, megbízhatóság és az igényes, minőségi munkára való törekvés. Családias ellátást, légkört biztosítunk összesen 50 gyermek számára (a max. 25 fős vegyes korosztályú Erdei Manók és Erdei Huncutkák csoportjainkban), ami lehetőséget ad arra, hogy minden egyes gyermekkel egyéni fejlettségi szintjének megfelelően foglalkozhassunk, megadva a gyermek számára az egyéni fejlődést és a sikerélményt, a szülőkkel szorosan együttműködve. Hatalmas, célzottan a korosztály számára készített játékokkal felszerelt udvarunkon, illetve tornaszobánkban a gyerekeknek lehetőségük van a mindnapos tornaórára, mozgásra. Óvodánkban egyik legkedveltebb tevékenység a gyerekek számára a lovaglás, gyógy-lovaglás.
iskola
A Bánki Erdő szívében elhelyezkedő erdei iskolában 1-6 osztályban felmenő rendszerben, 20-22 fős osztályokban tanulnak a gyermekek. Értékeink között a keresztény szemlélet mellett a környezettudatosság játszik fontos szerepet.

Az órarendbe épített lovaglás, valamint az idegen nyelvoktatás anyanyelvi szinten folyik. A gyermekeket Debrecenből ingyenesen igénybe vehető iskolabusz szállítja, ezzel segítve a szülők mindennapjait.
gyülekezeti hírek

2018/2019-es nevelési évre a Debrecen-Bánki Református Óvodába felvett gyerekek névsora

A 2018/2019-es tanévre felvételt nyert tanulók névsora

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt Mini Wittenbergbe.

intézményi hírek

2019/2020-es tanévre a leendő első osztályosok  beiratkozására az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8:00 – 19:00

2019. április 12. (péntek) 8:00 – 19:00

 

A DEBRECEN-BÁNKI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA 2019/2020. TANÉVRE FELVÉTELT NYERT TANULÓK NÉVSORA

A DEBRECEN-BÁNKI REFORMÁTUS ÓVODÁBA 2019/2020. TANÉVRE FELVÉTELT NYERT GYERMEKEK NÉVSORA

napi ige
Uram! Olyan jó, hogy szeretettel figyeled minden lépésünket, hogy számon tartod örömeinket és nyomorúságunkat! Áldunk ezért a gondviselõ szeretetedért!
névnap
A mai napon a nevű testvéreink ünneplik névnapjukat.

Isten éltesse őket!
Pályázat
Projekt megnevezése:
Debrecen Bánki Református Egyházközség épületeinek enrgetikai fejlesztése

Alintézkedés:
KEOP 4.10.0/E/12 Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban

Megítélt támogatás:
44 553 000 Ft
elérhetőségek
Gyülekezeti Postacím:
4030 Debrecen,
Kerekes Ferenc u. 18.
Intézményi Postacím:
4079 Debrecen-Bánk,
Külsődiószegi út. 176.
Intézményvezető:
Takács Sárkány Ildikó
+36-20/230-3238
Református Általános Iskola:
Tóth István
bankirefiskola@gmail.com
Református Óvoda:
Igazgató: Bakóczy Andrásné
+36-20/314-0510
Református Családi Bölcsőde:
Vezető: Tóth Edina
+36-20/252-6065
Gyülekezeti gondnok:
Csuri Istvánné
+36-20/265-4248
Lelkipásztor:
Buzás Dénes
+36-70/337-3733
Gyülekezeti Számlaszám:
CIB Bank 11100609-19851330-36000001